Logo The Hand Academy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aangepaste data basismodule en snijzaalpracticum

LET OP!

De data voor zowel het snijzaalpracticum als de basismodule Handtherapie zijn gewijzigd!

Snijzaalpracticum The Hand Academy

The Hand Academy organiseert vrijdag 11 december 2020 een ‘hands-on’ snijzaalpracticum.

Op deze bijzondere en unieke dag worden de cursisten in staat gesteld zelf een volledige dissectie van een ‘onderarm-hand’ te doen Bij dit snijzaalpracticum wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘fresh frozen’ onderarmen. Dat wil zeggen dat deze exemplaren ongeprepareerd / niet bewerkt zijn. Hierbij blijft de originele textuur en kwaliteit van het weefsel behouden en wordt het mogelijk een realistisch beeld en gevoel te krijgen van de functionele anatomie.

De cursisten werken met tweetallen aan één onderarm en voeren zelf de dissectie / preparatie uit. Deze dag wordt geleid door een handchirurg van het VUmc / The Hand Clinic en twee docenten van de opleiding. Meer informatie onder het cursus aanbod van The Hand Academy.

Direct aanmelden

Meld je direct aan voor de 'opleiding Handtherapie' en/of cursus(sen)!

aanmelden

The Hand Academy registratie CRKBO