Logo The Hand Academy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Claims hand-/polsletsel vaak door gebrek aan kennis

De belangrijkste oorzaak van erkende claims na hand- of polsletsel, is een gebrek aan kennis van de behandelaar op de Spoedeisende Hulp. Dat concluderen handchirurg Michiel Zuidam (Erasmus MC) en anderen nadat zij schadeclaims – ingediend bij verzekeraar MediRisk – onder de loep namen. Er valt vooral winst te behalen bij het beoordelen van open wonden en fracturen.

Zuidam en de andere onderzoekers wilden nagaan of initiatieven om de kwaliteit van spoedeisende zorg bij hand- en polsletsel wat opleverden. Die waren genomen, onder meer na een eerdere analyse van schadeclaims over de periode 1994-2007. Er zijn handletselkaartjes en -boekjes ingevoerd, en er is meer aandacht voor radiologische beoordeling en dossiercontrole gekomen.

In de periode 2008-2014 nam het aantal schadeclaims per jaar over deze zeer veel voorkomende vorm van lichamelijk letsel iets af, maar het aantal erkende claims is niet veranderd (218 claims in deze periode ingediend, 169 afgehandeld, waarvan de helft afgewezen). Ondanks de aandacht voor radiologische aspecten, zijn botbreuken nog steeds de meest voorkomende letsels bij mensen die een claim indienen. De oorzaak van erkende claims ligt in 83 procent bij gebrek aan kennis van de behandelaar, zo geeft Zuidam aan: onvoldoende onderzoek of onderzoek verkeerd interpreteren. Overigens is in 86 procent van de claims een arts-assistent beoordelaar geweest (57% alleen de assistent, 29% samen met specialist).

Bij een vergelijking tussen SEH- en uiteindelijke diagnose, blijken vooral fracturen, ligamentair, pees- en zenuwletsel te worden gemist. Hierbij is het natuurlijk van belang om op te merken dat het alleen om schadeclaims gaat: een zeer klein deel van alle hand- of polsletsels die SEH’s worden gezien.

De onderzoekers zien kennis van artsen als belangrijk verbeterpunt: betere kennis van anatomie en het goed uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Gezien de expertise die daarover in de meeste ziekenhuizen wel beschikbaar is, ligt de oplossing wellicht in duidelijke afspraken over verwijzen of consulteren van gespecialiseerde hand-/polschirurgen, zeggen Zuidam e.a.

Direct aanmelden

Meld je direct aan voor de 'opleiding Handtherapie' en/of cursus(sen)!

aanmelden

The Hand Academy registratie CRKBO