Logo The Hand Academy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Klachtenregeling

Stichting ‘The Hand Academy’ streeft ernaar haar opleiding en cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus, opleiding of over een procedure.

Je kunt een eventuele klacht per e-mail aan The Hand Academy kenbaar maken.Vermeld hierbij in de mail:

  • Je naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar je een klacht over hebt.
  • Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst.Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mr. Julia R.H. Krom, waarbij het oordeel bindend is voor partijen.