Klachtenregeling

Stichting The Hand Academy streeft ernaar haar cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch  kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus , opleiding of over een procedure. Een klacht kan betrekking hebben op de inhoud van de cursus, de kwaliteit van de aangeboden lesstof, het niveau van de docent, een gevolgde procedure.Je kunt een eventuele klacht per e-mail aan Stichting The Hand Academy kenbaar maken.Vermeld hierbij in de mail:

  • Je naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar je een klacht over hebt.
  • Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen. Het bestuur handelt de klacht binnen drie weken na ontvangst af.Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd in een logboek. Stichting The Hand Academy hanteert een bewaartermijn van twee jaar.In geval de klacht niet naar tevredenheid van de klagende partij kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mr. Julia R.H. Krom, waarbij het oordeel bindend is voor partijen.

Cursuslocatie Amsterdam

Zie onze pagina cursuslocaties & route voor meer informatie over de locatie BCN Amsterdam Arena.

 
route bsn bottom