Algemene voorwaarden

Wie zich inschrijft voor een opleiding of een cursus gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een opleiding of cursus door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Zo gauw we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je binnen 7 dagen een bevestiging van ontvangst. De inschrijvingen worden door ons geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende scholingsactiviteit is bereikt. Zonder tegenbericht ben je definitief geplaatst voor de betreffende opleiding of scholing.

2. Betaling

We zetten de factuur standaard op jouw naam. Betaling binnen 21 dagen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Alleen bij een opleiding die langer duurt dan 6 maanden, is betaling in twee termijnen mogelijk.

3. Voortijdige beëindiging c.q. afmelding

Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld:

  • Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: 10% van de prijs.
  • 2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: 25% van de prijs.
  • 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: 50% van de prijs.
  • Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: 100% van de prijs.

Indien de afzender zelf voor een vervanger zorg draagt, worden alleen € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen worden overgenomen door de vervanger. In het geval er sprake is van restitutie wordt het betreffende bedrag binnen 2 weken teruggestort.

4. Tussentijdse beëindiging opleiding

Indien een cursist na aanvang van de opleiding Handtherapie de opleiding vroegtijdig wil beëindigen, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de cursist betaalde bedrag. Alleen als gevolg van een ernstige ziekte of calamiteit is het mogelijk om restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding af te spreken, zulks ter beoordeling van The Hand Academy. De stichting behoudt zich het recht voor om een (medisch) bewijsstuk met betrekking hiertoe te vragen.

5. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze opleiding en cursussen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) de opleiding of een cursus van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen. Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je via het bestuur contact opnemen met onze onafhankelijke derde persoon, zie klachtenregeling.

Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt met betrekking tot de opleiding of een cursus kan men op de (wacht)lijst worden geplaatst voor de eerstvolgende keer dat dezelfde scholingsactiviteit wordt georganiseerd. Degenen op de wachtlijst ontvangen een e-mail op het moment dat inschrijving mogelijk is. Als vervolgens binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingeschreven, is plaatsing gegarandeerd.

We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 16 deelnemers zijn. Als we een onderdeel van de opleiding of een cursus afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.

6. Docent of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de opleiding een docent niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een docent of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of een cursus.

7. Studiemateriaal

Het studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor ‘Handouts’, oefeningen enzovoort. Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het copyright van de ‘The Hand Academy’ en/of bij de desbetreffende docent. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

8. Deelname examen, bewijs van deelname en certificaat opleiding Handtherapie

Om deel te kunnen nemen aan het examen van de opleiding Handtherapie stelt Stichting The Hand Academy de eis dat minimaal 90% van de lessen, inclusief stagedagen, gevolgd moet zijn. Als het examen behaald wordt ontvangt de deelnemer het Certificaat van de opleiding Handtherapie.

Een ‘bewijs van deelname’ van de opleiding of een cursus wordt verkregen indien minimaal 90% van deze lessen / cursusdagen gevolgd zijn.

9. Privacy

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook ten aanzien van informatie over je werk, je ontwikkeling als cursist en overige persoonlijke informatie die als vertrouwelijk kan worden gekenschetst. We willen je als The Hand Academy een veilige en leerbare omgeving aanbieden.

Je kunt de gegevens die we van je bewaren inzien en laten verwijderen. Zie privacy statement.

10. Disclaimer

De inhoud van de door de The Hand Academy aangeboden lesprogramma’s wordt volgens de laatste inzichten, en waar mogelijk evidence based / state of the art, ter goeder trouw en met zorg samengesteld. The Hand Academy en de docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook die ontstaat door het deelnemen aan scholingsactiviteiten van The Hand Academy of toepassing van de in scholingsactiviteiten van The Hand Academy gepresenteerde kennis en inzichten.

Deelname aan scholingsactiviteiten van The Hand Academy geschiedt voor eigen rekening en risico. The Hand Academy is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een scholingsactiviteit geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering. Het aantal te behalen accreditatiepunten dat bij de scholingsactiviteiten van The Hand Academy staat genoemd, kan door de betreffende accreditatieorganen worden gewijzigd.

De Stichting behoudt zich het recht voor om data van cursus- of opleidingsdagen te wijzigen dan wel  op te schorten indien externe en/of onvoorziene omstandigheden / calamiteiten daartoe aanleiding geven. Kosteloze annulering op grond hiervan is niet van toepassing; wel zal, indien mogelijk, naar een passende oplossing gekeken worden.

Cursuslocatie Amsterdam

Zie onze pagina cursuslocaties & route voor meer informatie over de locatie BCN Amsterdam Arena.

 
route bsn bottom