Privacy Policy

Via deze Privacy Policy informeert Stichting The Hand Academy u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Stichting The Hand Academy is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Stichting The Hand Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, cursus of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding en/of cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en/of cursus en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Stichting The Hand Academy persoonsgegevens in het kader van uw opleiding en/of cursus, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding en/of cursus (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Stichting The Hand Academy gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding en/of cursus;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding en/of cursus;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor ‘Alumni doeleinden’
 • registratie van behaalde resultaten / verstrekte certificaten;
 • om info en wetenswaardigheden vanuit de stichting u toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op Stichting The Hand Academy rustende wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Stichting The Hand Academy zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Stichting The Hand Academy of indien Stichting The Hand Academy daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Stichting The Hand Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies die wij gebruiken:

Google Analytics

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar);
 • 'gegevens delen' hebben we uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Stichting The Hand Academy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Stichting The Hand Academy mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot Stichting The Hand Academy richten door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van uw naam en adres. Stichting The Hand Academy zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting The Hand Academy de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Stichting The Hand Academy kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

Cursuslocatie Amsterdam

Zie onze pagina cursuslocaties & route voor meer informatie over de locatie BCN Amsterdam Arena.

 
route bsn bottom