Opleiding Handtherapie

Locatie BCN Amsterdam Arena
Doelgroepen fysiotherapeuten / ergotherapeuten
Accreditatiepunten KNGF 152 punten en ADAP 167 punten
Studiebelasting contacturen 117 / zelfstudie 83
Niveau post-HBO
Aantal contactdagen 15 (incl. 2 dagdelen snijzaal)
Aantal deelnemers Maximaal 24
Aantal stagedagen 3
Kosten € 3499,- (incl. koffie, thee & lunch)
Examen Ja, het certificaat wordt verkregen indien het examen behaald wordt, zie algemene voorwaarden punt 8.
Bewijs van deelname, zie algemene voorwaarden punt 8.

Lesdagen

6 + 7 september
20 + 21 september
4 + 5 oktober
8 + 9 november
29 + 30 november
10 + 11 januari 2025
7 + 8 februari 2025
28 februari 2025 (reservedag)
1 maart 2024

Examen: 22 maart 2024

Herexamen: 5 april 2024

Er wordt naar gestreefd de 2 snijzaalsessies te integreren in de lesdagen, echter dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de snijzaal. De 3 stagedagen worden gepland in overleg met de stage instellingen.


Beschrijving

De ‘Opleiding Handtherapie’ is een intensieve en uitgebreide opleiding waarin de cursist handtherapeutische kennis en vaardigheden opdoet. Afgestudeerde fysio- of ergotherapeuten met enige ervaring in de handtherapie, die zich verder willen verdiepen en bekwamen in deze specifieke kennis en vaardigheden, zijn bij The Hand Academy aan het goede adres. Binnen de opleiding is veel aandacht voor anatomie, fysiologie en biomechanica, verschillende aandoeningen en onderliggende pathomechanismen. Het klinisch redeneren vormt de rode draad in het leren toepassen van deze kennis en het implementeren van praktische vaardigheden. Dit alles wordt gekoppeld aan de meest recente inzichten / ‘state of the art’ met betrekking tot therapie en behandelmogelijkheden. De verhouding tussen theorie en praktijk is 50/50. Daarnaast worden gedurende de opleiding twee snijzaal practica georganiseerd, onder begeleiding van prof. dr. Marco Ritt, waarbij de cursisten zelf mogen ontleden. Tot slot lopen de cursisten stage binnen verschillende instellingen waar handtherapie geboden wordt.

De opleiding is erkend door de Nederlandse Vereniging voor Hand Therapie (NVHT). Door het positief afronden van het examen wordt aan een groot deel/ het opleidings-gedeelte van de eisen voldaan ten behoeve van het certificeren tot CHT-NL (Certified Hand Therapist Nederland). Voor meer informatie betreft het CHT-NL, zie www.handtherapie.com/certificering.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Anatomie, kinesiologie en fysiologie van hand en pols
 • Wondgenezing
 • Litteken- en oedeembehandeling
 • Basis functie-onderzoek van de hand en pols
 • Klinimetrie binnen de handtherapie
 • Klinisch redeneren binnen de handtherapie
 • (Basis) spalkvaardigheden
 • Introductie in de beeldvormende diagnostiek voor de hand en pols
 • Medische en handtherapeutische interventies bij eenvoudige en complexe handletsels zoals fracturen, ligamentaire letsels, peesletsels, replantaties, brandwonden en deglovement letsels
 • Spalktherapie bij flexor- en extensorpeesletsels
 • Oefentherapie bij flexor- en extensorpeesletsels
 • Pathofysiologie, wondgenezing en handtherapeutische interventies (waaronder spalktherapie en tapen) bij kleine handletsels zoals fracturen en ligamentaire letsels
 • Herstelmechanisme van perifere zenuwletsels van de (onder)arm en hand
 • Psychosociale gevolgen van traumatische handletsels voor het individu
 • Client centered-practice
 • Pathofysiologie van veelvoorkomende polsproblematiek en van reumatische aandoeningen specifiek m.b.t. de hand en pols
 • Handtherapeutische diagnostiek en behandeling bij reumatische aandoeningen en polsproblematiek
 • Multidisciplinaire behandeling van (reumatische) aandoeningen van de (hand en) pols
 • Toegepaste klinimetrie binnen de Handtherapie bij reumatische aandoeningen en polsproblematiek
 • Snijzaal practicum
 • Pathofysiologie van CRPS (in relatie tot hand en arm functie)
 • Handtherapeutische diagnostiek en behandeling bij CRPS

Doel

Na afloop van de cursus ben je bekend met het werkterrein van de handtherapie, en beschik je over kennis op het gebied van anatomie, fysiologie, kinesiologie van de gehele bovenste extremiteit, wondgenezing en herstelmechanismen welke relevant is binnen de handtherapie. Ook heb je inzicht in de pathofysiologie van traumatische letsels van de hand en pols, van degeneratieve aandoeningen van de hand en pols, van perifeer verworven neurologische letsels en van reumatische aandoeningen. Op basis van dit inzicht en middels klinisch redeneren ben je in staat om handtherapeutische problemen adequaat en zelfstandig te analyseren, te onderzoeken, te meten en therapeutisch te beïnvloeden.


Kerndocenten Coördinatoren
Victor Poppelaars Victor Poppelaars
Mattie Dapper Mattie Dapper
Melanie Eissens Melanie Eissens

 

Daarnaast wordt er door diverse gastdocenten les gegeven die ruime ervaring en expertise hebben op het gebied van handtherapie en handchirurgie.

Cursuslocatie Amsterdam

Zie onze pagina cursuslocaties & route voor meer informatie over de locatie BCN Amsterdam Arena.

 
route bsn bottom